Provedba istraživanja Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske

Slika /Slike za vijesti/shutterstock_162389087.jpg

Prikupljaju se podaci o putovanjima u siječnju, veljači i ožujku 2024.

Istraživanje Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske provodit će se tijekom travnja 2024. na uzorku od 5 000 kućanstava/osoba koje su metodom slučajnog uzorka izabrane iz baze fiksnih i mobilnih telefonskih brojeva, a prikupljaju se podaci o putovanjima s kojih su se stanovnici Hrvatske vratili u siječnju, veljači i ožujku 2024.

Istraživanjem se obuhvaćaju osobe u dobi od 15 i više godina, a s ispitanicima će kontaktirati anketar Državnog zavoda za statistiku telefonskim intervjuom uz podršku računala.

Riječ je o istraživanju koje se provodi tromjesečno i kojim se prikupljaju podaci o privatnim i poslovnim putovanjima stanovništva Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu izvan uobičajene sredine, kao što je posjet rodbini i prijateljima, odlazak u vikendicu, na skijanje i planinarenje, u kupnju, toplice, odlazak na izobrazbu, seminar, vjerska putovanja i slično. Za ispitanike koji nisu odlazili na putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanja, kao što su nedostatak financijskih sredstava, zdravstveni razlozi, obiteljske ili poslovne obveze itd.

Vaša suradnja važan je doprinos ovom istraživanju! Odazovite se i na taj način omogućimo zajedno svima kvalitetne statističke podatke! I ne brinite, tajnost prikupljenih podataka zajamčena je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EZ) br. 223/2009., što znači da Državni zavod za statistiku obrađuje podatke i objavljuje ih u zbirnom obliku te iz njih neće biti moguće prepoznati osobu koja je sudjelovala u istraživanju.

Više informacija o istraživanju doznajte u letku.

Pisane vijesti