Kako štitimo vaše podatke?

Slika /Slike za vijesti/EU dan zaštite podataka - 2.jpg

Obilježavanje Europskog dana zaštite osobnih podataka

Zamislite scenarij u kojem na vašu kućnu adresu dolazi najavno pismo Državnog zavoda za statistiku u kojem vas obavještavamo da je vaše kućanstvo metodom slučajnog uzorka izabrano za sudjelovanje u nekom od istraživanja koja provodimo. Vrlo vjerojatno tu vijest nećete dočekati s velikim oduševljenjem i shvatit ćete tu obvezu više kao opterećenje nego kao svoju građansku dužnost. A možda će vam prva reakcija biti i nelagoda te strah od otkrivanja vaših osobnih podataka. Otkrivanje osobnih podataka, naime, najčešća je nedoumica naših pružatelja podataka s kojom se u radu s njima susrećemo. Hoće li podaci koje dajem biti sigurni i mogu li se naknadno nekako dovesti u vezu sa mnom? To je pitanje koje vas često muči i zato ćemo vas u povodu Europskog dana zaštite osobnih podataka, koji se obilježava 28. siječnja, pobliže upoznati s načinom na koji postupamo s podacima koje nam ustupate.

Statistička povjerljivost jedno je od temeljnih načela službene statistike, koje je regulirano Zakonom o službenoj statistici i odnosi se na zaštitu povjerljivih podataka koji su prikupljeni. S tom ste se rečenicom možda već i susreli, no što ona uistinu znači? U praksi to znači da se statistički podaci koje objavljujemo ne mogu ni izravno ni neizravno dovesti u vezu s vama, odnosno pravnom ili fizičkom osobom za koju se daju ti podaci. Kako bi se, naime, zaštitio identitet ispitanika, u procesu obrade iz baze podataka uklanjanju se oni podaci iz kojih se on može identificirati, npr. ime i prezime te adresa, a nakon obrade podaci se objavljuju isključivo u zbirnom obliku.

A što se događa s podacima koje ste nam ustupili nakon što je istraživanje završeno, a statistički podaci postanu javno dostupni? Osnovno pravilo službene statistike jest da te podatke čuvamo i pohranjujemo u obliku koji onemogućuje identifikaciju statističke jedinice, a obrasce u papirnatom obliku nakon unosa i obrade podataka uništavamo. Isto tako, tim se podacima ne smijemo koristiti niti ih prosljeđivati drugim osobama ili tijelima radi utvrđivanja prava i obveza izvještajnih jedinica (kao što su upravne, pravne ili porezne svrhe) ili za njihovu provjeru. Sve službene osobe koje imaju pristup podacima potpisuju izjavu o povjerljivosti kojom se obvezuju da će postupati u skladu s odredbama svih propisa i pravila koji se odnose na povjerljivost i zaštitu statističkih podataka, čak i nakon prestanka radnog odnosa.

U svakodnevnom radu primjenjujemo metode, alate i dobre prakse kojima je cilj postići kvalitetu statističkih procesa i proizvoda u skladu s Kodeksom prakse europske statistike. No proizvodnja kvalitetnih i vjerodostojnih statističkih podataka ne bi bila moguća bez vas, odnosno bez točnih i potpunih podataka koje nam ustupate. A vjerujemo da ćete, kad znate da s vašim podacima postupamo odgovorno te ih čuvamo od zloupotrebe, krivotvorenja, otuđivanja i neovlaštenog otkrivanja, i u budućnosti svojim sudjelovanjem u provedbi statističkih istraživanja pridonijeti, za opće dobro, proizvodnji službene statistike.

Pisane vijesti