Započelo provođenje Ankete o radnoj snazi

Slika /Slike za vijesti/ARS vijest provedba.jpg

Rezultati su važni za kreiranje i praćenje politika te ciljeva zapošljavanja

Istraživanje Anketa o radnoj snazi se, kao i prethodnih godina, započelo provoditi u siječnju 2024. i provodit će se kontinuirano tijekom 2024.

Anketa o radnoj snazi najsveobuhvatnije je istraživanje o obilježjima tržišta rada u Republici Hrvatskoj koje se provodi u skladu sa standardima Međunarodne organizacije rada (MOR-a) i metodologijiom Statističkog ureda Europske unije (Eurostata).

Cilj istraživanja jest prikupljanje podataka o zaposlenim i nezaposlenim osobama koje čine radnu snagu, osobama izvan radne snage (npr. umirovljenicima, studentima, kućanicama) te o njihovim demografskim, obrazovnim, socioekonomskim i drugim obilježjima.

Istraživanje se provodi na uzorku slučajno odabranih privatnih kućanstava, a anketiranje provode ovlašteni anketari Državnog zavoda za statistiku s pomoću prijenosnih računala ''licem u lice'' ili telefonom iz Centra za telefonsko anketiranje.

Važno je naglasiti da su, u skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) koje se odnose na povjerljivost statističkih podataka, individualni podaci prikupljeni ovim istraživanjem službena tajna i statistički su povjerljivi te se objavljuju isključivo u zbirnome obliku i koriste isključivo za statističke svrhe.

Rezultati ovog istraživanja objavljuju se tromjesečno i iznimno su važni za kreiranje i praćenje politika te ciljeva zapošljavanja na nacionalnoj i europskoj razini, u različitim znanstvenim analizama te u informiranju šire javnosti o stanju i trendovima na tržištu rada u Republici Hrvatskoj.

Vaše sudjelovanje dat će važan doprinos ovom istraživanju! Omogućimo zajedno svim našim korisnicima kvalitetne statističke podatke! Hvala vam!

Više informacija o istraživanju saznajte iz letka.
 

Pisane vijesti