Industrijska proizvodnja u siječnju pala za 2,8% na godišnjoj razini

Slika /Slike za vijesti/Industrija veljača.jpg

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda veće za 5,5% u usporedbi sa siječnjem 2022.

Kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u siječnju 2023. u odnosu na siječanj prethodne godine pala je za 2,8%. Gledajući prema sezonski i kalendarski prilagođenim podacima, na mjesečnoj razini, industrijska proizvodnja pokazuje porast za 0,9%, u odnosu na prosinac 2022.

Prema područjima NKD-a 2007., kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja najviše je pala u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, za 5,3%, u Prerađivačkoj industriji, za 2,4%, i u Rudarstvu i vađenju za 1,1%.

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju siječnja 2023. u usporedbi sa zalihama na kraju prosinca 2022. veće su za 3,8%, a u usporedbi sa zalihama na kraju siječnja 2022. veće su za 5,5%.

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u siječnju 2023. manji je za 0,3% u usporedbi s prosincem 2022., a u usporedbi sa siječnjem 2022. veći je za 0,2%.

Više informacija u Priopćenju.

Pisane vijesti