Cijene u svibnju 2024. više za 3,3% na godišnjoj razini

Slika /Slike za vijesti/Cijene lipanj 2024.jpg

Najveći porast u skupini Restorani i hoteli, i to za 10,7%

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u svibnju 2024. u odnosu na svibanj 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,3%. U odnosu na travanj 2024. (na mjesečnoj razini), u prosjeku su više za 0,1%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Restorani i hoteli, za 10,7% (doprinos porastu od +0,54 postotna boda), Prijevoz, za 5,9% (+0,82 postotna boda), Alkoholna pića i duhan te Obrazovanje, po svakoj skupini za 5,4% (doprinos porastu od +0,27 postotnih bodova u skupini Alkoholna pića i duhan te +0,04 postotna boda u skupini Obrazovanje), Zdravlje, za 5,3% (+0,17 postotnih bodova), Razna dobra i usluge, za 4,3% (+0,27 postotnih bodova), Rekreacija i kultura, za 3,8% (+0,20 postotnih bodova), Komunikacija, za 3,2% (+0,17 postotnih bodova), Hrana i bezalkoholna pića, za 2,8% (+0,74 postotna boda), te Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 2,4% (+0,14 postotnih bodova).

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u svibnju 2024. u odnosu na svibanj 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,3%. U odnosu na travanj 2024. (na mjesečnoj razini), u prosjeku su više za 0,2%.

Više informacija u Priopćenju.
 
 
 

Pisane vijesti