Knjižnica

Knjižnica Državnog zavoda za statistiku (u nastavku teksta: Knjižnica) specijalna je knjižnica koja prikuplja, obrađuje i trajno čuva vlastita izdanja Državnog zavoda za statistiku te statističke publikacije s podacima o Republici Hrvatskoj. Knjižnica postoji od samog osnutka statistike u Republici Hrvatskoj, a osnovana je na temelju članka 23. ''Naputka o djelokrugu i poslovanju vijeća i ureda za zemaljsku statistiku u Hrvatskoj i Slavoniji'', od 2. kolovoza 1875.:
                                                                                                             
                                                                                  § 23.

''Da uzmogne znanstveno gojiti statistiku, stvarati će si statistički ured knjižnicu i sabirati sbirku zemljovidah. Kako će se knjižnicom i sbirkom zemljovidah služiti i članovi statističkoga vieća i osoblje statističkoga ureda, uredit će poseban naputak o knjižnici statističkoga ureda.''

Knjižnica je ponajprije namijenjena zaposlenicima Državnog zavoda za statistiku kao podrška njihovu radu. Kao specijalna statistička knjižnica otvorena je i za javnost te se tako uključuje u diseminaciju statističkih publikacija i podataka za korisnike.

Fond Knjižnice obuhvaća publikacije iz područja statistike i srodnih znanosti. Osim vlastitih izdanja, vrijedan dio fonda jesu statističke publikacije iz doba Austro-Ugarske, Kraljevine SHS te Banovine Hrvatske. Fond sadržava i statističke publikacije nacionalnih statističkih ureda u svijetu kao i publikacije međunarodnih institucija (Eurostata, Organizacije za hranu i poljoprivredu, Svjetske zdravstvene organizacije, Međunarodne organizacije rada, Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, Ujedinjenih naroda itd.).

Knjižničnu građu mogu posuđivati samo zaposlenici Državnog zavoda za statistiku, dok vanjski korisnici statističke  publikacije mogu dobiti na uvid u čitaonici s mogućnošću fotografiranja i skeniranja. Korisnicima su u čitaonici na raspolaganju računala za pretraživanje internetskih stranica Državnog zavoda za statistiku te korištenje elektroničke građe.


Kontakt:
Knjižnica Državnog zavoda za statistiku
Frane Petrića 2/polukat
10 000 Zagreb
Telefon: (+385 1) 48 06 138
Adresa elektroničke pošte: stat.info@dzs.hr

Radno vrijeme čitaonice za vanjske korisnike: ponedjeljak – petak od 9 do 15 sati
Ljubazno molimo korisnike da dogovore termin dolaska na adresu elektroničke pošte stat.info@dzs.hr.