Upute za izvještajne jedinice


Tehničke upute
Mjesečni Intrastat izvještaj (Intrastat obrazac) predaje se u Intrastat sustav elektroničkim putem do 15. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje putem web aplikacije CIWS - Croatian Intrastat Web Service.
Za pristup i korištenje CIWS web aplikacije korisnik mora biti registriran u e-Carinu. Prijava gospodarstvenika za korištenje usluga e-carine može se izvršiti na slijedećoj poveznici:
Intrastat obrazac (IO) je elektronički obrazac u .xml formatu. Xml format Intrastat obrasca može se generirati iz:
  • Excel Intrastat obrasca
Izvještajne jedinice s manjim brojem mjesečnih stavaka za izvještavanje mogu koristiti excel format Intrastat obrasca. Podaci se u excel Intrastat obrazac unose ručno.Iz excel Intrastat obrasca se generira XML format Intrastat obrasca (datoteka koja se dostavlja u Intrastat sustav). Generirani .xml obrazac učitava se putem CIWS - Croatian Intrastat Web Service u Intrastat sustav.
   
  • CIWS online Intrastat obrasca
CIWS online Intrastat obrazac je po strukturi i sadržaju identičan excel verziji, no posjeduje više funkcionalnosti (kontrole unesenih podataka).
   
  • Korisničke aplikacije
Korisničke aplikacije koje imaju integriranu funkcionalnost razmjene poruka s e-Carinom generirani .xml odmah šalju u Intrastat sustav.
 
.xml IO generiran iz korisničkih aplikacija bez funkcionalnosti slanja šalje se putem CIWS web aplikacije.
 
Funkcionalnost generiranja Intrastat obrasca u korisničkim aplikacijama mora biti u skladu s definiranom strukturom i formatom polja, te formalnim kontrolama Intrastat obrasca. .xml format Intrastat obrasca mora biti generiran u skladu s definiranom .xml shemom.
 
U slučaju bilo kakvih problema kod popunjavanja ili slanja Intrastat izvještaja korisnicima je na raspolaganju pomoć Intrastat Helpdeska.

Intrastat Helpdesk
Metodološka i tehnička pitanja 
Tel.: (+385 42) 234  255
Intrastat.helpdesk@carina.hr
Radno vrijeme: 7:30 - 15:30