Vizualizirani članci

Vizualizirani članci rubrika je u kojoj se uz tekst korištenjem fotografija, interaktivnih grafikona i vizualno izdvojenih skupova podataka, na sistematičan, korisnicima lako razumljiv i pristupačan način obrađuju odabrane teme. Usmjereni na lakše razumijevanje statistike, uz navođenje statističkih pokazatelja za Republiku Hrvatsku, nerijetko se daje usporedba s drugim državama članicama Europske unije i s prosječnim vrijednostima za svih 27 država članica Europske unije.