Infografike

Infografike na zanimljiv i jednostavan način prikazuju statističke podatke koji se objavljuju na društvenim mrežama Državnog zavoda za statistiku u sklopu mjesečnih tema i obilježavanja međunarodnih dana.