Započinje provedba Istraživanja o obrazovanju odraslih

Slika /Slike za vijesti/obrazovanje odraslih.jpg

Provodit će se na uzorku od 8 000 ispitanika u dobi od 18 do 69 godina 

Sudjelovanje odraslih osoba u obrazovanju, osposobljavanju i učenju u kontekstu cjeloživotnog učenja postaje sve važnije, a kako bi se pratile promjene i napredak u tom području Državni zavod za statistiku svakih šest godina provodi Istraživanje o obrazovanju odraslih, koje se osim u Republici Hrvatskoj paralelno provodi i u svim zemljama članicama Europske unije (Adult Education Survey – AES).

Istraživanje će se provoditi od 15. studenoga 2022. do kraja veljače 2023. na slučajno odabranom uzorku od 8 000 stanovnika Republike Hrvatske u dobi od 18 do 69 godina, a cilj je prikupiti podatke o sudjelovanju odraslih osoba u formalnom i neformalnom obrazovanju te informalnom učenju, kao i poteškoćama koje su ih spriječile da sudjeluju u navedenim aktivnostima. Osim toga, dobit će se uvid i u promjene koje su nastupile u odnosu na posljednje provedeno istraživanje.

Anketu će metodom osobnog intervjuiranja s pomoću računala provoditi ovlašteni anketari koji će pri dolasku u kućanstvo pokazati službenu iskaznicu Državnog zavoda za statistiku. Svi prikupljeni podaci statistički su povjerljivi i službena su tajna te će se koristiti isključivo za statističke svrhe i objaviti kao zbirni te iz njih neće biti moguće prepoznati odgovore osobe koja je sudjelovala u istraživanju.

Pisane vijesti