Cijene u listopadu na godišnjoj razini više za 13,2%

Slika /Slike za vijesti/cijene - studeni 2022..jpg

Najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku ostvaren u skupini Hrana i bezalkoholna pića

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u listopadu 2022. u odnosu na rujan 2022. u prosjeku su više za 1,3%. U odnosu na listopad 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 13,2%, dok su u godišnjem prosjeku više za 9,4%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Hrana i bezalkoholna pića, za 19,7%, Restorani i hoteli, za 17,8%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 16,1%, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 15,8%, Prijevoz, za 11,5%, Razna dobra i usluge, za 10,7%, Rekreacija i kultura, za 8,4%, Odjeća i obuća, za 6,6%, Alkoholna pića i duhan, za 4,4%, Zdravlje, za 3,5%, te Obrazovanje, za 2,3%.

Najveći doprinos stopi porasta godišnjeg indeksa ostvaren je u skupinama Hrana i bezalkoholna pića(+5,11 postotnih bodova), Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva (+2,72 postotna boda), Prijevoz (+1,69 postotnih bodova), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva (+0,90 postotnih bodova), Restorani i hoteli (+0,89 postotnih bodova), Razna dobra i usluge (+0,66 postotnih bodova), Rekreacija i kultura (+0,44 postotna boda), Odjeća i obuća (+0,39 postotnih bodova), Alkoholna pića i duhan (+0,22 postotna boda) te Zdravlje (+0,11 postotnih bodova).

Promatrano prema posebnim skupinama, najveći porast cijena u prosjeku na godišnjoj razini ostvaren je u skupini Energija, za 19,9% (doprinos porastu od +3,34 postotna boda).

Više informacija u Priopćenju.  

Pisane vijesti