Započeo posjet stručnog tima radi stručne ocjene usklađenosti statističkog sustava Republike Hrvatske s Kodeksom prakse europske statistike

Slika /Slike za vijesti/PR_vijest-web-1.jpg
U Državnom zavodu za statistiku započeo je posjet stručnog tima radi stručne ocjene usklađenosti statističkog sustava Republike Hrvatske s Kodeksom prakse europske statistike. Posjet će trajati od 13. do 17. ožujka 2023., a osnovna zadaća stručne ocjene usklađenosti jest osigurati korisnicima visokokvalitetne statističke podatke u skladu sa standardima utvrđenima u Kodeksu.

Hrvatska je prvi put sudjelovala u stručnoj ocjeni usklađenosti 2015. kao nova članica Europske unije, a službeni proces samoprocjene za drugu stručnu ocjenu usklađenosti statističkog sustava Republike Hrvatske s Kodeksom započeo je ujesen 2022.

U prvoj fazi stručne ocjene usklađenosti Državni zavod za statistiku je u suradnji s drugim nositeljima službene statistike popunio upitnik za samoprocjenu, a on je bio podloga za posjet neovisnog tima stručnjaka.

Stručni tim u posjetu Hrvatskoj održavat će sastanke s dionicima sustava te izraditi izvješće i dati preporuke za daljnja unaprjeđenja.

Kodeks prakse europske statistike

Stručna ocjena usklađenosti statističkog sustava Republike Hrvatske Državnom zavodu za statistiku dat će uvid u usklađenost sustava s Kodeksom. Kodeks je temelj zajedničkog okvira kvalitete Europskoga statističkog sustava, a riječ je o autonomnom instrumentu utemeljenom na 16 načela koja obuhvaćaju institucijsko okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate.

Kodeks je prvi put donesen 2005. te je naknadno revidiran u 2011. i 2017. Revidirani Kodeks odražava najnovije promjene inovacije u razvoju, proizvodnji i diseminaciji službenih statistika u Europskome statističkom sustavu i izvan njega, kao što su pojava novih izvora podataka, upotreba novih tehnologija, modernizacija pravnog okvira te proizvodnja statistike.

Više informacija na poveznici Stručna ocjena usklađenosti s Kodeksom prakse europske statistike.

Pisane vijesti