Započela provedba Ankete o raspolaganju vremenom

Slika /Slike za vijesti/TUS1.jpg

Prikupljeni podaci pružit će potrebne informacije za kreiranje socijalnih politika

Koliko vremena ljudi troše na plaćeni posao, kućanske poslove, brigu o obitelji, osobnu njegu, dobrovoljni rad, društveni život, putovanja i slobodno vrijeme, samo je dio zanimljivih podataka koje ćemo saznati zahvaljujući Anketi o raspolaganju vremenom, koja će se od 21. studenoga 2022. pa sve do 26. studenoga 2023. provoditi na uzorku od 4 680 kućanstava u Republici Hrvatskoj.

Cilj Ankete jest prikupiti statističke podatke o tome kako osobe provode vrijeme tijekom radnog dana i dana odmora, kojim se aktivnostima bave i koliko im vremena posvećuju te o socioekonomskim obilježjima članova kućanstva, a rezultati će pružiti potrebne informacije u području kreiranja socijalnih politika, u različitim znanstvenim analizama i međunarodnim usporedbama te, općenito, za informiranje šire javnosti.

Ovu Anketu provode ovlašteni anketari Državnog zavoda za statistiku u svim županijama i u Gradu Zagrebu, a pri dolasku u kućanstvo anketar će pokazati službenu iskaznicu kojom je ovlašten za provedbu ove ankete te će članovima kućanstva objasniti način sudjelovanja u Anketi.

Važno je naglasiti da su svi prikupljeni podaci statistički povjerljivi i službena tajna te se koriste isključivo za statističke svrhe, što u praksi znači da će biti objavljeni kao zbirni i iz njih neće biti moguće prepoznati odgovore osoba koje su sudjelovale u istraživanju.

Ako je i vaše kućanstvo izabrano u uzorak, odazovite se istraživanju kako bismo dobili kvalitetnu podlogu za analiziranje podataka o organizaciji svakodnevnog života stanovnika Republike Hrvatske.

Pisane vijesti