Porast broja zaposlenih za 3,8% u prvom tromjesečju 2024. u odnosu na isto razdoblje prošle godine

Slika /Slike za vijesti/ARS 2024 Q1.jpg

Stopa anketne nezaposlenosti iznosi 5,5%

Procjenjuje se da je prema Anketi o radnoj snazi u prvom tromjesečju 2024. u Republici Hrvatskoj bilo 1 643 tisuće zaposlenih osoba, što je porast za 61 tisuću, odnosno za 3,8% u odnosu na prvo tromjesečje 2023. U istome promatranom razdoblju broj nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj iznosio je 96 tisuća, što je pad za 29 tisuća, odnosno za 23,4% u odnosu na prvo tromjesečje 2023. 

Stopa zaposlenosti najviša u Gradu Zagrebu, a najniža u Panonskoj Hrvatskoj

U prvom tromjesečju 2024. stopa zaposlenosti za osobe u dobi od 15 do 64 godine iznosila je 68,0%, što je porast za 3,4 postotna boda u odnosu na prvo tromjesečje 2023. Stopa anketne nezaposlenosti za osobe u dobi od 15 do 64 godine iznosila je 5,5%, što je za 1,9 postotnih bodova manje nego u istome promatranom razdoblju prošle godine.

Najviša stopa zaposlenosti primijećena je u Gradu Zagrebu i iznosila je 74,4%, dok je najniža u Panonskoj Hrvatskoj i iznosila je 62,7%.

Najniža stopa anketne nezaposlenosti od 2,5% prisutna je u Gradu Zagrebu, a najviša u Jadranskoj Hrvatskoj (7,6%).

Stopa registrirane nezaposlenosti viša od stope anketne nezaposlenosti

Državni zavod za statistiku uz stopu anketne nezaposlenosti objavljuje i stopu registrirane nezaposlenosti. Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih Anketom o radnoj snazi s podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je u prvom tromjesečju 2024. stopa registrirane nezaposlenosti, prema podacima administrativnih evidencija (6,6%), bila viša od stope anketne nezaposlenosti (5,5%).

Radno sposobno 3 250 tisuća stanovnika

Nadalje, podaci iz Ankete o radnoj snazi pokazuju da je u prvom tromjesečju 2024. u Republici Hrvatskoj bilo 3 250 tisuća radno sposobnih stanovnika (s navršenih 15 i više godina), od čega 1 739 tisuća čini aktivno stanovništvo (zbroj zaposlenih i nezaposlenih), a 1 511 tisuća čini neaktivno stanovništvo.

Prema razlozima neaktivnosti, od ukupnog broja neaktivnih osoba njih 1 080 tisuća (71,5%) ne radi zbog starosti, bolesti, školovanja i slično, slijede 64 tisuće (4,2%) osoba koje žele raditi, ali ne traže posao te 4 tisuće (0,2%) osoba koje traže posao, ali ga ne mogu prihvatiti u iduća dva tjedna. Preostale 364 tisuće (24,1%) osoba čine neaktivne osobe u dobi od 75 i više godina koje se prema metodologiji ne ispituje detaljnije o razlozima neaktivnosti.

Više informacija u Priopćenju.
 
 

Pisane vijesti