Održano završno predstavljanje projekta Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda

Slika /Slike za vijesti/Vijest - Troškovno_2.jpg

Predstavljeni uspješni rezultati i programsko rješenje

U povodu završetka projekta Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda Državni zavod za statistiku organizirao je 13. prosinca 2023. u Zagrebu završno predstavljanje uspješnih rezultata spomenutog projekta.

Uvođenjem sustava za izračun troškova statističkih procesa i proizvoda te njegova programskog rješenja Državni zavod za statistiku znatno će unaprijediti svoje procese, čime postaje pozitivan primjer učinkovitog upravljanja troškovima koji se financiraju iz državnog proračuna.
''Ovaj projekt samo je još jedan u nizu primjera kako Državni zavod za statistiku ne samo prati nego i postavlja standarde izvrsnosti'', istaknula je Lidija Brković, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku.Upravo sve veća potreba za statističkim podacima u današnjem svijetu iziskuje od Državnog zavoda za statistiku optimalno i racionalno raspolaganje ljudskim i financijskim resursima. Stoga je ovaj projekt, financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, ključna inicijativa usmjerena na pružanje točnih, kvalitetnih i pravodobnih informacija upravi Državnog zavoda za statistiku kako bi donosila najbolje moguće odluke i pridonosila unaprjeđenju njegova poslovanja.  

Pisane vijesti