Održana završna konferencija projekta ''Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu Republike Hrvatske''

Slika /Slike za vijesti/Vijest ravnateljica kvaliteta.jpg
Lidija Brković, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, sudjelovala je na završnoj konferenciji projekta ''Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu Republike Hrvatske'' u okviru Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.'', koja je održana u Zagrebu 5. lipnja 2023. Riječ je o projektu Ministarstva pravosuđa i uprave te Državne škole za javnu upravu (kao partnera projekta) koji će doprinijeti učinkovitijem radu javne uprave.

U okviru konferencije glavna ravnateljica sudjelovala je na panelu ''Upravljanje kvalitetom u tijelima javne uprave – iskustva iz ESF projekta, održivost, izazovi i rješenja'' i prezentirala iskustva i izazove Državnog zavoda za statistiku pri uvođenju sustava upravljanja kvalitetom te dodatnu vrijednost uvođenja takva sustava.

Glavna ravnateljica istaknula je da se model potpunog upravljanja kvalitetom, koji je u Državnom zavoda za statistiku u primjeni od 2015., pokazao kao dobar izbor u statističkom okruženju jer podrazumijeva usredotočenost na korisnike te kontinuirano unaprjeđenje kvalitete statističkih proizvoda, procesa i usluga. Dodatno je naglasila da je okvir potpunog upravljanja kvalitetom u Državnom zavodu za statistiku usmjeren na kvalitetu statističkih procesa, proizvoda i usluga, zadovoljstvo korisnika statističkim podacima, smanjenje opterećenja ispitanika, učinkovitost statističkih procesa te karijerno savjetovanje zaposlenika.

Pisane vijesti