Cijene u ožujku 2024. više za 4,1% na godišnjoj razini

Slika /Slike za vijesti/Cijene travanja 2024.jpg

Najviše porasle u skupini Restorani i hoteli, za 10,7%

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku 2024. u odnosu na ožujak 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,1%, što je ista razina godišnje stope inflacije kao i u siječnju i veljači 2024. U odnosu na veljaču 2024. (na mjesečnoj razini) u prosjeku su više za 0,9%.
 
Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Restorani i hoteli, za 10,7% (doprinos porastu od +0,54 postotna boda), Razna dobra i usluge, za 6,0% (+0,38 postotnih bodova), Alkoholna pića i duhan te Zdravlje, po svakoj skupini za 5,6% (doprinos porastu od +0,28 postotnih bodova u skupini Alkoholna pića i duhan te +0,18 postotnih bodova u skupini Zdravlje), Obrazovanje, za 5,4% (+0,04 postotna boda), Prijevoz, za 5,2% (+0,72 postotna boda), Hrana i bezalkoholna pića, za 4,5% (+1,19 postotnih bodova), Rekreacija i kultura, za 4,4% (+0,23 postotna boda), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 3,3% (+0,19 postotnih bodova), te Komunikacija, za 3,2% (+0,17 postotnih bodova).
 
Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u ožujku 2024. u odnosu na ožujak 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,9%. U odnosu na veljaču 2024. (na mjesečnoj razini) u prosjeku su više za 0,9%.
 
Više informacija u Priopćenju.
 

Pisane vijesti