Delegacija Državnog zavoda za statistiku prenijela iskustva iz uspješno provedenoga trećega kruga stručne ocjene usklađenosti statističkog sustava Republike Hrvatske s Kodeksom prakse europske statistike

Slika /Slike za vijesti/Vijesti - Agencija za statistiku Bosna i Hercegovina-4.10.2023..jpg
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine organizirala je, u okviru regionalne suradnje među statističkim institucijama, studijski posjet delegacije Državnog zavoda za statistiku, koji se održao u Sarajevu 3. i 4. listopada 2023.

Svrha studijskog posjeta bila je prenošenje iskustava iz uspješno provedenoga trećega kruga stručne ocjene usklađenosti statističkog sustava Republike Hrvatske s Kodeksom prakse europske statistike, koji se održao u prvoj polovici 2023.

Lidija Brković, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, Nada Pejić, načelnica Sektora za ljudske potencijale, pravne i opće poslove, i Mario Vlajčević, voditelj Službe statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite, koji je ujedno i koordinator provedbe trećega kruga stručne ocjene usklađenosti statističkog sustava Republike Hrvatske, prenijeli su iskustva Državnog zavoda za statistiku vezana za proces samoprocjene te pripreme i realizacije posjeta stručnog tima Državnom zavodu za statistiku. 

Pisane vijesti