logo

Kako unaprijediti kvalitetu službene statistike?

DZS sudjeluje na 11. Europskoj konferenciji o kvaliteti službene statistike

Portugalski grad Estoril domaćin je 11. Europske konferencije o kvaliteti službene statistike, kojoj je cilj unaprjeđenje i poboljšanje suradnje između službene statistike i znanstvene zajednice te promicanje dijaloga između korisnika i proizvođača statističkih podataka. Okuplja statističare, akademsku zajednicu i druge vanjske dionike kako bi se potaknulo širenje znanja i istraživanja o novonastalim pitanjima vezanima za kvalitetu službene statistike.

Na Konferenciji, koja se održava od 4. do 7. lipnja 2024., sudjeluju Lidija Brković, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, i Žaklina Čizmović, voditeljica Službe za kvalitetu, statističke standarde i razvoj geoinformacijskog sustava.

Glavna ravnateljica predstavila je sustav procjenjivanja troškova statističkih proizvoda i procesa koji je Državni zavod za statistiku uveo početkom ove godine kako bi unaprijedio svoje poslovanje te istodobno pridonio ostvarenju načela ekonomičnosti iz Kodeksa prakse europske statistike. Time će Državni zavod za statistiku dobiti kvalitetne podatke na temelju kojih će moći raspolagati svojim resursima, ostvariti uštede u poslovanju i određivati prioritete za poboljšanje.

Žaklina Čizmović prezentirala je sustav upravljanja kvalitetom u Državnom zavodu za statistiku, koji omogućuje praćenje i kontinuirani rad na njegovu poboljšanju te daje prijedloge za unaprjeđenje kvalitete primijenjenih postupaka, kao i za dodatno unaprjeđenje rezultata rada.

Posljednjeg dana Konferencije glavna ravnateljica moderirat će sesiju ''Quality assessment and review'' (''Procjena i pregled kvalitete''), kojoj je namjera istražiti niz inovativnih metodologija i praksi usmjerenih na poboljšanje kvalitete službene statistike.

Pisane vijesti