Statistički savjet Republike Hrvatske

Na temelju članka 20. Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), u Državnom zavodu za statistiku osniva se Statistički savjet Republike Hrvatske. Savjet je savjetodavno i stručno tijelo za strateška pitanja službene statistike a osniva se radi osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike. Članove Statističkog savjeta Republike Hrvatske predlažu institucije i tijela iz članka 22. stavka 3. Zakona o službenoj statistici , a imenuje ih Vlada Republike Hrvatske. 
 
Odluke Statističkog savjeta RH  

Zapisnici Statističkog savjeta RH