Eksperimentalne statistike


​Eksperimentalna statistika službena je statistika koja je u fazi testiranja te još nije u potpunosti razvijena ili do kraja metodološki definirana, a metode proizvodnje još uvijek su podložne izmjenama ili daljnjoj evaluaciji.

Eksperimentalna statistika koristi postojeće izvore podataka primjenom novih metoda proizvodnje i povezivanja podataka, ali može koristiti i nove izvore podataka kako bi bolje odgovorila na potrebe korisnika i dala uvid u dosada nepokrivena područja statistike.

Korisnici bi trebali biti svjesni da takva vrsta statistike ima potencijalno veći stupanj nesigurnosti te da može doći do potencijalnih izmjena nakon povratnih informacija korisnika o njihovoj korisnosti i vjerodostojnosti.