U tijeku je provođenje Ankete o dohotku stanovništva za 2023.

Slika /Slike za vijesti/ADS 2023.jpg

U istraživanju, od ožujka do lipnja 2023., sudjeluje preko 12 tisuća kućanstava 

I u 2023. provodimo Anketu o dohotku stanovništva, čiji je cilj prikupiti podatke o demografskim obilježjima, ekonomskoj aktivnosti i obrazovnom statusu članova kućanstava, primanjima, brizi o vlastitom zdravlju i o djeci, financijskim i materijalnim uvjetima te o ostalim aspektima životnih uvjeta kućanstava.
 
U istraživanju sudjeluje više od 12 tisuća privatnih kućanstava izabranih metodom slučajnog odabira. Njih će u razdoblju od ožujka do lipnja 2023. posjetiti ovlašteni anketari Državnog zavoda za statistiku.

Ako je vaše kućanstvo izabrano za ovo istraživanje, imajte na umu da svojim sudjelovanjem doprinosite izračunu službenih statističkih pokazatelja o siromaštvu i socijalnoj isključenosti stanovništva te praćenju statistike dohotka u Republici Hrvatskoj, koja je usporediva s podacima EU-a. 
Rezultati Ankete koriste se za kreiranje socijalnih politika na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, zatim u znanstvenim analizama i međunarodnim usporedbama te u informiranju šire javnosti o stanju socijalnog napretka odnosno napretka u borbi protiv siromaštva.
 
Bitno je naglasiti da se istraživanje provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), koji jamči povjerljivost i anonimnost prikupljenih podataka, što znači da će se svi prikupljeni podaci koristiti isključivo u zbirnom obliku za svrhe službene statistike te da neće biti moguće prepoznati pojedino kućanstvo ili osobu koja je sudjelovala u istraživanju.

Sve dodatne informacije o istraživanju doznajte u letku, a odabranim kućanstvima unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju.

Stranica