U 2021. godini 36 508 živorođene djece

Slika /Slike za vijesti/Prirodno kretanje 2021..jpg

Umrlo 5 689 osoba više nego godinu prije

U 2021. u odnosu na prethodnu godinu broj živorođene djece porastao je za 1,8%, tj. rođena su 663 djeteta više nego u 2020. Od 36 508 živorođene djece, rođeno je 18 968 ili 52,0% muške djece i 17 540 ili 48,0% ženske djece. Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2021. iznosila je 9,4.

Broj umrlih osoba u 2021. je porastao u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 5 689 osoba ili 10,0% više nego u 2020. Od ukupnog broja umrlih osoba (62 712) u 2021. godini, 31 137 ili 49,7% bile su muške osobe, a 31 575 ili 50,3% ženske osobe. Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2021. iznosila je 16,1.

U svim županijama prirodni prirast bio negativan

Stopa prirodnog prirasta u 2021. u RH bila je negativna i iznosila je -6,7 (-26 204 osobe). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 58,2.
U svim županijama prirodni prirast bio je negativan, a najveći negativni prirodni prirast bio je u Gradu Zagrebu, i to -2 932, uz vitalni indeks od 73,3.
Pozitivan prirodni prirast bio je u 25 gradova/općina, a negativan u 530 gradova/općina i Gradu Zagrebu.

Bračni život započela 18 203 para

U 2021. sklopljena su 18 203 braka. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2021. iznosila je 4,7.
Pravomoćno je pak razvedeno 5 100 brakova te je stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2021. iznosila 1,3. Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2021. iznosio je 280,2.

Više informacija u Priopćenju.

Pisane vijesti