Tijekom siječnja 2023. provodit će se istraživanje Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske

Slika /Slike za vijesti/TAS.jpg

Prikupljaju se podaci o putovanjima s kojih su se stanovnici vratili u listopadu, studenome i prosincu 2022.

Koliko često putuje domaće stanovništvo, zašto, gdje i kada odlazi na putovanja, koliko traju ta putovanja i koliko stanovništvo troši na tim putovanjima, samo su neka od pitanja na koje odgovor daje istraživanje Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske. Za ispitanike koji nisu odlazili na putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanja, kao što su sigurnosni razlozi, nedostatak financijskih sredstava, zdravstveni razlozi, obiteljske ili poslovne obveze itd.

Riječ je o istraživanju koje se provodi tromjesečno, a njime će se prikupiti podaci o privatnim i poslovnim putovanjima stanovništva Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu izvan uobičajene sredine. U tijeku je posljednji val istraživanja za 2022. i prikupljaju se podaci o putovanjima s kojih su se stanovnici vratili u listopadu, studenome i prosincu 2022., npr. posjet rodbini i prijateljima, odlazak u vikendicu, na skijanje i planinarenje, u kupnju, toplice, odlazak na izobrazbu, seminar, vjerska putovanja itd.

Metodom slučajnog uzorka iz baze fiksnih i mobilnih telefonskih brojeva izabrano je 7 000 kućanstava/osoba s kojima će kontaktirati anketar Državnog zavoda za statistiku telefonskim intervjuom uz podršku računala. Istraživanjem se obuhvaćaju osobe u dobi od 15 i više godina.
Državni zavod za statistiku obrađuje podatke i objavljuje ih kao zbirne. Stoga neće biti moguće prepoznati osobu koja je sudjelovala u istraživanju. Tajnost prikupljenih podataka zajamčena je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) br. 223/2009.

Podaci su važan izvor informacija za sve dionike u području turizma koji se bave ekonomskim analizama i prognozama tržišta. Podaci se koriste za procjenu ekonomske važnosti turizma i osnova su za donošenje različitih gospodarskih mjera. Sve države članice Europske unije obvezne su provoditi ovo istraživanje prema istoj metodologiji, što omogućuje usporedivost podataka među državama članicama Europske unije. Podaci za sve države članice Europske unije dostupni su na internetskim stranicama Eurostata u području turizma.

Vaša suradnja dat će važan doprinos ovom istraživanju! Omogućimo zajedno svim našim korisnicima kvalitetne statističke podatke! Hvala vam!
 
Sve dodatne informacije o istraživanju doznajte u letku.

Pisane vijesti