Rezultati Ankete o dohotku stanovništva provedene u 2021.

Slika /Slike za vijesti/ADS-promocija-web-2.png

Stopa rizika od siromaštva u 2021. iznosila je 19,2%

Pokazatelji siromaštva i socijalne isključenosti u 2021. godini izračunani su iz podataka prikupljenih Anketom o dohotku stanovništva (ADS). Prema podacima Ankete, stopa rizika od siromaštva u 2021. godini u Republici Hrvatskoj iznosi 19,2%, što je za 0,9 postotnih bodova više u odnosu na 2020. godinu. Stopa rizika od siromaštva osnovni je pokazatelj siromaštva, a pokazuje postotak osoba koje imaju raspoloživi ekvivalentni dohodak ispod praga rizika od siromaštva. Stopa rizika od siromaštva ne pokazuje koliko je osoba zaista siromašno, nego koliko njih ima dohodak ispod praga rizika od siromaštva.
 
Prag rizika od siromaštva u 2021. za jednočlano kućanstvo iznosi 36 461 kunu na godinu i u odnosu na 2020. povećao se za 1 337 kuna, dok za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece iznosi 76 568 kuna, što je 2 807 kuna na godinu više od iznosa tog praga u 2020. godini.
 
Pokazatelj Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti odnosi se na one osobe koje su u riziku od siromaštva ili su u teškoj materijalnoj i socijalnoj deprivaciji ili žive u kućanstvima s niskim intenzitetom rada. Prema tom pokazatelju, u 2021. u Republici Hrvatskoj u takvu je položaju bilo 20,9% osoba, što je za 2,3 postotna boda manje nego što je bilo u 2020., kad je taj pokazatelj iznosio 23,2%.
 
Anketom o dohotku stanovništva prikupljeni su podaci za izračun statistički pouzdanih pokazatelja Stopa rizika od siromaštva i Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti na razini Republike Hrvatske te na razini četiriju statističkih regija, prema klasifikaciji HR_NUTS 2021.: Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska, Grad Zagreb i Sjeverna Hrvatska.

Stopa rizika od siromaštva za Panonsku Hrvatsku iznosi 27,0%, za Jadransku Hrvatsku 18,1% (u 2020. godini 18,3%), za Grad Zagreb 11,6%, a za Sjevernu Hrvatsku 18,5%.
Pokazatelj Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti za Panonsku Hrvatsku iznosi 28,6%, za Jadransku Hrvatsku 19,9% (u 2020. godini 24,0%), za Grad Zagreb 13,3%, a za Sjevernu Hrvatsku 19,8%.
 
Više informacija saznajte u Priopćenju, dok će više pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti biti dostupno potkraj studenoga u Statističkom izvješću.
 

Pisane vijesti