Potpisan sporazum o znanstveno-razvojnoj suradnji

Slika /Slike za vijesti/vijest-web-3b.jpg

Lidija Brković, glavna ravnateljica, i Saša Drezgić, dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 8. studenoga 2022. potpisali sporazum o znanstveno-razvojnoj suradnji

Da bi rezultati nekog znanstveno-istraživačkog projekta bili relevantni, moraju se temeljiti na kvalitetnim i pouzdanim podacima, a Državni zavod za statistiku se kao glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske, sa svojom gotovo 150-godišnjom ekspertizom u prikupljanju i obradi podataka, nametnuo kao neizostavan temelj i polazišna točka gotovo svakoga istraživačkog projekta.

Sporazum između Državnog zavoda za statistiku i Ekonomskog fakulteta u Rijeci znatan je iskorak u suradnji tijela državne uprave s obrazovnim institucijama koji će dodatno doprinijeti kvalitetnoj provedbi znanstveno-istraživačkih projekata.

Pisane vijesti