Porast broja kružnih putovanja u prvih pet mjeseci 2024.

Slika /Slike za vijesti/kruzer.jpg

Najviše posjeta stranih brodova imala luka Dubrovnik

U razdoblju od siječnja do svibnja 2024. u odnosu na isto razdoblje 2023. broj kružnih putovanja porastao je za 18, a broj putnika na njima za 45 tisuća.
 
U hrvatske morske luke, naime, uplovilo je 40 stranih brodova za kružna putovanja, koji su u prvih pet mjeseci 2024. ostvarili 144 kružna putovanja, a na tim brodovima bilo je 208 tisuća putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 331 dan.

Broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja u razdoblju od siječnja do svibnja 2024. veći je za 14,3% u odnosu na prvih pet mjeseci 2023., a broj putnika na tim brodovima za 27,9%. Broj dana boravka tih brodova u teritorijalnome moru Republike Hrvatske veći je za 10,7%.

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (92 posjeta), slijede luke Split (70 posjeta), Zadar (45 posjeta), Korčula i Šibenik (svaka po 16 posjeta), Hvar (13 posjeta) te Rovinj (12 posjeta).
 
Više informacija u Priopćenju.
 

Pisane vijesti