Godišnja stopa inflacije u prosincu viša za 5,5%

Slika /slike/cijene - 12.2021.jpg

Prema godišnjem prosjeku, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u prosincu 2021. više su za 2,6%. 

U prosincu 2021. u odnosu na prosinac 2020., tj. na godišnjoj razini, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u prosjeku su više za 5,5%, dok su u godišnjem prosjeku više za 2,6%.

Promatrajući glavne skupine prema namjeni potrošnje, na godišnjoj razini (prosinac 2021. u odnosu na prosinac 2020.), najveći porast cijena u prosjeku za 11,4% ostvaren je u skupini Prijevoz, u skupini Hrana i bezalkoholna pića, za 7,9%, te u skupini Alkoholna pića i duhan, za 5,9%.

Promatramo li cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju na mjesečnoj razini (prosinac 2021. u odnosnu na studeni 2021.), one su u prosjeku ostale na istoj razini. Najviše su porasle cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku više za 1,4%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,7%.

Porast indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. ublažile su cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 8,2%, i cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku niže za 0,2%.

Cijene Zdravlja, cijene Komunikacija i Cijene Obrazovanja u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. u prosjeku su ostale na razini cijena iz studenoga 2021.

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. imale su cijene Hrane i bezalkoholnih pića (za 0,38%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,47%).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. u prosjeku su ostale na razini cijena iz studenoga 2021., dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,3%.
 
Više informacija:
INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2021.
Statistika u nizu - Indeksi potrošačkih cijena
PC-Axis baze podataka - Indeksi potrošačkih cijena

Stranica