Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava

Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava temeljno je istraživanje na području poljoprivrednih statistika, a obuhvaća 30 tisuća obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava izabranih iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o zasijanim površinama, kategorijama zemljišta, radnoj snazi u poljoprivredi, broju stoke i ostalih životinja, ekološkoj poljoprivredi, navodnjavanju, praksi gospodarenja tlom, strojevima i opremom te o mjerama potpore ruralnom razvoju.

Podaci koji se dobivaju ovim statističkim istraživanjem daju uvid u strukturu poljoprivrede u Republici Hrvatskoj i važni su za ocjenu ukupnih kretanja u poljoprivredi. Rezultati su usporedivi na međunarodnoj razini, a primjenjuju se za donošenje odluka i kreiranje zajedničke poljoprivredne politike u EU.

Ovo istraživanje provodi se svakih deset godina u obliku popisa poljoprivrednih gospodarstava (Popis poljoprivrede) i svake tri godine u obliku istraživanja na uzorku. Posljednje istraživanje provedeno je od 1. do 30. lipnja 2023., kad su 30 tisuća obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava posjetili ovlašteni anketari DZS-a.

U skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici koje se odnose na povjerljivost statističkih podataka, individualni podaci prikupljeni ovim istraživanjem službena su tajna i statistički su povjerljivi te se objavljuju isključivo u zbirnome obliku i koriste isključivo za statističke svrhe.

Privremeni rezultati istraživanja objavljeni su 2. siječnja 2024. u Priopćenju ''Struktura poljoprivrednih gospodarstava u 2023.'', a konačni podaci bit će objavljeni u Priopćenju ''Struktura poljoprivrednih gospodarstava u 2023., stanje 1. lipnja 2023.'', koje je najavljeno za 31. prosinca 2024.

Provedba novog istraživanja planirana je za 2026.

Stoga, ako ste bili izabrani u uzorak ili ako tek budete dio istraživanja, imajte na umu da ispunjavanjem upitnika, koje traje samo desetak minuta, pomažete Državnom zavodu za statistiku da dobije kvalitetne statističke podatke.

+ Upitnik