Statističke klasifikacije i standardi


Statističke klasifikacije su jedan od najvažnijih alata za izradu statistika, a cilj im je pružanje informacija o društvenim i ekonomskim pitanjima. Državni zavod za statistiku primjenjuje niz nacionalnih i međunarodnih klasifikacija. One se redovito revidiraju koordinacijom stručnih institucija na nacionalnoj i međunarodnoj razini u redovitim intervalima i prilagođuju se promjenama u gospodarstvu i društvu.
 


Statistički standardi