logo

Informacije i korisnički zahtjevi

Ako niste pronašli tražene statističke podatke i informacije, možete nam se obratiti na jedan od sljedećih načina:
Publikacije Državnog zavoda za statistiku objavljene od 1998. i Priopćenja objavljena od 1999. dostupni su u elektroničkom obliku. Sve upite vezane za distribuciju publikacija, molimo, šaljite na adresu elektroničke pošte prodaja@dzs.hr ili nam se obratite telefonom na broj (+385 1) 21 00 455.

Obratiti nam se možete svakim radnim danom od 8.30 do 15.30. Na sve vaše upite i zahtjeve za podacima odgovorit ćemo u što je moguće kraćem roku.
 
Informacije o europskoj statistici
Eurostat (Statistički ured Europske unije) prikuplja podatke nacionalnih statističkih ureda te objavljuje službenu harmoniziranu statistiku Europske unije, eurozone, država članica EU-a i država kandidatkinja EU-a te pruža usporedivu, pouzdanu i objektivnu sliku promjena u Europi. Državni zavod za statistiku blisko surađuje s Eurostatom. Osim dostavljanja nacionalnih podataka u Eurostat, također pomažemo korisnicima pri snalaženju u europskoj statistici i pružamo korisničku podršku na hrvatskom jeziku.

Ako ne možete pronaći tražene informacije na internetskim stranicama Eurostata ili su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da posjetite stranicu za pomoć korisnicima. Korisničku podršku na hrvatskom jeziku pruža Državni zavod za statistiku u suradnji s Eurostatom.

ESS - Europski statistički sustav