Dokumenti

Državni zavod za statistiku odnose s medijima uređuje na temelju Zakona o medijima, Zakona o pravu na pristup informacijama i Pravilnika o odnosima s medijima.