Mjesečno istraživanje o indeksu uvoznih cijena

Državni zavod za statistiku obvezan je od dana ulaska Republike Hrvatske u europodručje na mjesečnoj razini Eurostatu dostavljati podatke o indeksu uvoznih cijena.

Istraživanjem se prikupljaju podaci o prometu i cijenama uvoznih dobara reprezentativne košarice, tj. proizvoda koji nisu proizvedeni u Republici Hrvatskoj, nego su uvezeni iz bilo koje članice Europske unije ili iz bilo kojih drugih zemalja u izvještajnome mjesecu. Podaci o prometu prikupljaju se jedanput na godinu, a podaci o cijenama prikupljaju se u mjesečnoj dinamici.

Svrha izračuna indeksa uvoznih cijena jest mjerenje i praćenje mjesečnih kretanja transakcijskih cijena uvoznih dobara koja su domaći rezidenti kupili na nedomaćem tržištu od nerezidenata. Za izračun indeksa uvoznih cijena vrlo je važno da se iz mjeseca u mjesec prikupljaju podaci o cijenama istih dobara iz iste zemlje partnera.
 
Izvještajne jedinice jesu izabrani poslovni subjekti koji kupuju robu iz područja B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. − NKD-a 2007. na tržištu Europske unije i tržištima ostalih zemalja.
 
Rezultati istraživanja objavljuju se mjesečno u roku T + 45 za referentno razdoblje (npr. podaci za siječanj 2023. objavljeni su u ožujku 2023.). Podaci su dostupni u STS bazi podataka (baza kratkoročnih poslovnih statistika) na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku, a Eurostatu  se dostavljaju prema utvrđenoj metodologiji i u zadanom formatu.