logo

Što je stavka indeksa klasifikacije?

Stavka indeksa klasifikacije jest riječ ili kratak tekst (npr. naziv lokaliteta, ekonomske djelatnosti ili zanimanja) koji opisuje tip objekta/jedinice ili obilježja objekta na koje se verzija ili varijanta klasifikacije odnosi, zajedno sa šifrom odgovarajućeg elementa.

Svaka se stavka indeksa klasifikacije obično odnosi na jedan element verzije ili varijante klasifikacije. Iako stavka indeksa može biti povezana s određenim elementom na bilo kojoj razini verzije ili varijante klasifikacije, stavke indeksa najčešće su povezane s elementima na najnižoj razini.