logo

Što je indeks klasifikacije?

Indeks klasifikacije jest uređen popis (abecedni, po šiframa itd.) stavki indeksa klasifikacije. Odnosi se na jednu određenu verziju ili varijantu klasifikacije.

Indeksi služe opće informativnoj svrsi kao detaljniji opisi sadržaja elemenata, a naročito ih koristimo kao pomoćno sredstvo pri klasifikaciji statističkih objekata/jedinica.