logo

Što je verzija klasifikacije?

Verzija klasifikacije jest popis uzajamno isključivih kategorija koje čine vrijednosti varijable klasifikacije specifičnih za tu verziju. Ima određen normativni status i važeća je tijekom vremena.

Nova verzija znatno se razlikuje od prethodne. Znatne razlike jesu one razlike koje mijenjaju granice između kategorija, tj. statistički objekt/jedinica može pripadati različitim kategorijama u novoj i staroj verziji. Promjene u granicama mogu nastati stvaranjem ili brisanjem kategorija ili premještanjem dijela jedne kategorije u drugu. Dodaci u običajnom pravu, promjene u objašnjenjima ili u naslovima ne vode do stvaranja nove verzije.