logo

Što je šifriranje?

Šifriranje je postupak kojim se opis predmeta ili postupka isporučenog kao odgovor na anketu podudara sa šifriranom kategorijom, a one su definirane u standardnim klasifikacijama.