logo

Što je klasifikacija?

Općenito je statistička klasifikacija način grupiranja skupova povezanih kategorija u smislen, sustavan i standardni format. Statistička klasifikacija:
  • je iscrpna
  • sadržava međusobno isključive i dobro opisane kategorije
  • ima ili hijerarhijsku ili horizontalnu strukturu
  • sadržava šifre i opise.