logo

Povijesni pregled razvoja Nacionalne klasifikacije djelatnosti, 2008. – 2024.

Od početka primjene NKD-a 2002. nastavilo se s praćenjem aktivnosti u Europi i svijetu. Budući da su se dogodile znatne promjene u strukturi i organizaciji gospodarstva, kao i u razvoju novih tehnologija koje stvaraju nove djelatnosti i proizvode, bilo je potrebno organizirati veliku reviziju klasifikacije NACE.

Rezultat ove velike revizije (poznate pod nazivom Operacija 2007., koja se odvijala između 2000. i 2007.) jest izrada nove klasifikacije NACE Rev. 2, koja je stupila na snagu 19. siječnja 2007., a čija je primjena počela 1. siječnja 2008. u svim državama članicama EU-a.

U Državnom zavodu za statistiku izrađena je nova verzija NKD-a pod nazivom Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007., koja je stupila na snagu i čija je primjena počela, kao i u zemljama EU-a, 1. siječnja 2008., dok se za statističke i analitičke potrebe službene statistike u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2009. istodobno primjenjivao i NKD 2002. Tako je trinaest godina nakon izrade prve verzije NKD-a on znatno promijenio svoju strukturu.

Primjenom klasifikacije NKD 2007., koja sadržajno i strukturno potpuno odgovara klasifikaciji NACE Rev. 2, može se, bez ikakve sumnje, osigurati kvalitetna međunarodna usporedivost statističkih podataka.

Za pravilnu primjenu NKD-a 2007. u svim statističkim istraživanjima i u Statističkome poslovnom registru, kao polaznoj osnovi za sva statistička istraživanja, ažurirana je Metodologija za statističku primjenu NKD-a i usklađena je s Uvodom u NACE-u Rev. 2.