logo

Povijesni pregled razvoja Nacionalne klasifikacije djelatnosti, 2002. – 2007.

Klasifikacije djelatnosti imaju veliku važnost u statistici svih država Europe i svijeta jer je struktura, sadržaj i raščlanjenost svih ekonomskih djelatnosti i poslovnih jedinica koje je obavljaju utvrđen upravo klasifikacijom djelatnosti. Upravo su s ovom klasifikacijom posredno ili neposredno povezani svi statistički ekonomski pokazatelji.

NKD 2002. ažurirana je verzija Nacionalne klasifikacije djelatnosti iz 1997. Detaljnija je hrvatska verzija klasifikacije NACE-a Rev. 1.1 i s njom je bila potpuno usklađena do razine razreda i svim višim hijerarhijskim razinama, osim s nacionalnom razinom podrazreda (tzv. nacionalna raščlamba).

NKD 2002. hijerarhijski je strukturirana statistička klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti koja je na najnižoj hijerarhijskoj razini imala 585 podrazreda označenih peteroznamenkastom brojčanom oznakom.

NKD 2002. stupio je na snagu Odlukom Vlade RH početkom 2003., dok se cjelovito počeo primjenjivati za statističke svrhe od 1. siječnja 2004. Revidiran je na temelju ažurirane verzije NACE Rev. 1.1 EU-a i njezina je izvedenica.

Bio je usporediv s revidiranom svjetskom klasifikacijom djelatnosti ISIC Rev. 3.1, isto kao i NACE Rev. 1.1.

Pravna osnova za primjenu NKD 2002. bili su Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.) i Odluka Vlade RH o primjeni NKD-a 2002. (NN, br. 13/03.).