logo

Pisarnica

Telefon: (+385 1) 48 93 536, (+385 1) 48 93 418
Telefaks: (+385 1) 48 93 535
Radno vrijeme za rad sa strankama: ponedjeljak - petak 8,30 do 15,30
Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica‌@dzs.hr