logo

Digitalne publikacije

Digitalne publikacije na interaktivan i dinamičan način prikazuju sličnosti i razlike među državama članicama Europske unije i pomažu boljem razumijevanju statističkih podataka. Digitalne publikacije pripremio je Eurostat, a preveo ih je Državni zavod za statistiku.