logo

Objavljivanje

Statistički podaci dostupni su istodobno i na jednak način svim korisnicima te se objavljuju točno u 11 sati prema unaprijed najavljenim rokovima objavljivanja. Rokovi objavljivanja navedeni su u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka, a podaci su dostupni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku bez naplate, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Svako odstupanje od najavljenih rokova objavljivanja najavljuje se najmanje tri radna dana prije datuma objavljivanja na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku, uz objašnjenje razloga odstupanja.

Molimo korisnike da pri korištenju podataka Državni zavod za statistiku navedu kao izvor.