logo

Kontakti prema ustrojstvenoj strukturi

GLAVNA RAVNATELJICA ZAVODA
Lidija Brković
Telefon: (+385 1) 48 06 295
Elektronička pošta: ravnateljica@dzs.hr

ZAMJENICA GLAVNE RAVNATELJICE ZAVODA
Linda Kasalo Malić
Telefon: (+385 1) 48 06 295
Elektronička pošta: ravnateljica@dzs.hrlinda.kasalo@dzs.hr

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE
NAČELNICA SEKTORA
Nada Pejić
Telefon: (+385 1) 48 06 213
Elektronička pošta: pejicn@dzs.hr

SEKTOR ZA FINANCIJE I NABAVU
NAČELNICA SEKTORA
Marcela Gracin Fagač
Telefon: (+385 1) 48 06 282
Elektronička pošta: gracinfagacm@dzs.hr

SEKTOR MAKROEKONOMSKIH STATISTIKA
NAČELNICA SEKTORA
Suzana Šamec
Telefon: (+385 1) 48 93 447
Elektronička pošta: samecs@dzs.hr

SEKTOR POSLOVNIH STATISTIKA
NAČELNICA SEKTORA
Milenka Primorac Čačić
Telefon: (+385 1) 48 93 584
Elektronička pošta: primoracm@dzs.hr

SEKTOR PROSTORNIH STATISTIKA
NAČELNICA SEKTORA
Edita Omerzo
Telefon: (+385 1) 48 06 198
Elektronička pošta: omerzoe@dzs.hr

SEKTOR DEMOGRAFSKIH I DRUŠTVENIH STATISTIKA
NAČELNICA SEKTORA
Dubravka Rogić-Hadžalić
Telefon: (+385 1) 48 93 425
Elektronička pošta: rogicd@dzs.hr

SEKTOR ZA STATISTIČKE METODOLOGIJE, KVALITETU I ODNOSE S KORISNICIMA
NAČELNICA SEKTORA
Andrea Galić Nagyszombaty
Telefon: (+385 1) 48 06 240
Elektronička pošta: galica@dzs.hr

SEKTOR INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA
NAČELNIK SEKTORA
Tomislav Cviljak
Telefon: (+385 1) 48 06 235
Elektronička pošta: tomislav.cviljak@dzs.hr

SEKTOR PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA
NAČELNICA SEKTORA
Martina Poljičak Sušec
Telefon: (+385 1) 48 93 580
Elektronička pošta: poljicaksusecm@dzs.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
VODITELJICA SLUŽBE
Marija Kamenski
Telefon: (+385 1) 48 06 137
Elektronička pošta: kamenskim@dzs.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PROVEDBU PROJEKATA
VODITELJ SLUŽBE
Robert Forster
Telefon: (+385 1) 48 93 444
Elektronička pošta: forsterr@dzs.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA STRATEŠKI RAZVOJ STATISTIČKOG SUSTAVA
VODITELJICA SLUŽBE
Branka Ostrman
Telefon: (+385 1) 48 06 110
Elektronička pošta: ostrmanb@dzs.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
VODITELJICA SLUŽBE
Vanja Mastelić
Telefon: (+385 1) 48 06 288
Elektronička pošta: un.revizija@dzs.hr