logo

Povjerljivi savjetnik

Bojan Kosalec
Telefon: (+385 1) 48 06 174
Telefaks: (+385 1) 48 17 666
Elektronička pošta: kosalecb‌@dzs.hr