logo

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Telefaks: (+385 1) 48 06 148
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
 
Prodaja i distribucija publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Telefaks: (+385 1) 48 06 148
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
 
Radno vrijeme za rad sa strankama: ponedjeljak - petak 8,30 do 15,30
 
Knjižnica
Ulica Frane Petrića 2/polukat
Telefon: (+385 1) 48 06 138
Telefaks: (+385 1) 48 06 148
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
 
Radno vrijeme knjižnice za vanjske korisnike: ponedjeljak - petak 9 do 15. Ljubazno molimo korisnike da najave svoj dolazak u knjižnicu.