logo

Aktivno 1,7 milijuna stanovnika starih 15 godina i više, Grad Zagreb ima najveći udio zaposlenih

Objavljeni podaci Popisa 2021. o ekonomskoj aktivnosti i migracijama

Od ukupno 3,3 milijuna stanovnika starih 15 godina i više u Republici Hrvatskoj njih je 1,7 milijuna, odnosno 51,7%, aktivnih, a njih 1,6 milijuna ili 48,3% neaktivnih. To su pokazali podaci Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021., iz kojeg smo saznali i to da udio zaposlenih u aktivnom stanovništvu iznosi 94,8%, a nezaposlenih 5,2%. Prema spolnoj strukturi, udio žena u aktivnom stanovništvu nešto je manji od udjela muškaraca i iznosi 48,0%, dok je njihov udio u zaposlenom stanovništvu 47,9%. Broj zaposlenih u odnosu na ukupan broj osoba starih 15 i više godina za Republiku Hrvatsku iznosi 48,9%.

U ukupnom broju neaktivnih osoba starih 15 i više godina njih je 1,0 milijuna (63,5%) umirovljenika, među kojima je 55,5% žena, a 44,5% muškaraca, dok je učenika i studenata 202,7 tisuća (12,7%).

U odnosu na podatke Popisa 2011., prema kojem je broj stanovnika starih 15 i više godina bio veći nego 2021. za nešto više od 313 tisuća (8,6%), broj ekonomski aktivnih osoba u 2021. smanjio se za 4,5%, a broj ekonomski neaktivnih osoba za 12,7%.Grad Zagreb ima najveći udio zaposlenih osoba u odnosu na ukupan broj osoba starih 15 i više godina, 54,6% njih, a slijede Istarska, s 53,3%, te Varaždinska i Zagrebačka županija, s njih 52,1% svaka, dok su županije s najmanjim udjelom zaposlenih u odnosu na ukupan broj osoba starih 15 i više godina Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska, s po 41,3% svaka, te Virovitičko-podravska županija, s 41,9%.

Promatrano prema područjima djelatnosti, najveći je broj zaposlenih u području trgovine na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikla (15,5%), a slijede prerađivačka industrija (14,8%) i djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (8,0%).
Područja djelatnosti s velikim udjelom zaposlenih žena jesu djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (80,6%) i obrazovanje (78,4%), dok su djelatnosti s najvećim udjelom zaposlenih muškaraca građevinarstvo (89,5%) te rudarstvo i vađenje (88,7%).


 
Ako se promatraju zaposlene osobe prema zanimanju, tada prema Popisu 2021. prevladavaju uslužna i trgovačka zanimanja, s udjelom od 20,3%, slijede znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje, sa 16,4%, te tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice, sa 16,1%. Nešto je manje zaposlenih u zanimanjima u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji, 11,9%, a najmanje ih je u vojnim zanimanjima, njih 0,9%.Prema podacima Popisa 2021., broj stanovnika Republike Hrvatske koji su rođeni u zemlji iznosi 3,4 milijuna (87,8%), što je za dva postotna boda više nego u Popisu 2011. (86,3%), dok broj stanovnika rođenih u inozemstvu iznosi 12,2%, odnosno dva postotna boda manje nego u Popisu 2011.


 
Objavljeni podaci dostupni su pod poveznicom:

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Stanovništvo - po gradovima/općinama

Stanovništvo staro 15 i više godina prema ekonomskoj aktivnosti, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
Zaposleni prema zanimanju, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
Zaposleni prema područjima djelatnosti, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
Zaposleni prema položaju u zaposlenju, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
Stanovništvo prema migracijskim obilježjima i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
Stanovništvo prema mjestu rođenja i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.

Pisane vijesti