logo

Cijene u veljači 2024. više za 4,1% na godišnjoj razini

Godišnja stopa inflacije na istoj je razini kao u siječnju

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u veljači 2024. u odnosu na veljaču 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,1%. U odnosu na siječanj 2024. (na mjesečnoj razini) u prosjeku su više za 0,2%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Restorani i hoteli, za 10,4% (doprinos porastu od +0,53 postotna boda), Razna dobra i usluge, za 5,9% (+0,37 postotnih bodova), Hrana i bezalkoholna pića te Zdravlje, po svakoj skupini za 5,7% (doprinos porastu od +1,51 postotni bod u skupini Hrana i bezalkoholna pića te +0,18 postotnih bodova u skupini Zdravlje), Obrazovanje, za 5,4% (+0,04 postotna boda), Rekreacija i kultura, za 4,9% (+0,25 postotnih bodova), Prijevoz, za 4,3% (+0,60 postotnih bodova), te Alkoholna pića i duhan, za 4,0% (+0,20 postotnih bodova).

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u veljači 2024. u odnosu na veljaču 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,8%. U odnosu na siječanj 2024. (na mjesečnoj razini) u prosjeku su više za 0,3%.

Više informacija u Priopćenju.

Pisane vijesti