logo

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci javno su dostupni i besplatni podaci namijenjeni ponovnoj upotrebi za komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od svrhe za koju su izvorno proizvedeni ili prikupljeni.
 
Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivu obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradila unutar svoje nadležnosti i za koje ne postoje zakonska ograničenja.
 
Osim toga, tijela javne vlasti obvezna su i bez obzira na obilježja skupa podataka, odnosno čak i ako postoje zakonska ograničenja, objaviti popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. popis izvora, engl. asset list), uz metapodatke i informaciju o načinu pristupa odnosno ponovne upotrebe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, dostupni samo određenom krugu ovlaštenih osoba i sl.).
 
Svi skupovi podataka objavljeni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku dostupni su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu upotrebu uz Otvorenu dozvolu.

Popis skupova podataka s metapodacima Državnog zavoda za statistiku