logo

Cijene u listopadu više za 5,8% na godišnjoj razini

Najveći porast ostvaren u skupinama Hrana i bezalkoholna pića te Restorani i hoteli

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u listopadu 2023. u odnosu na listopad 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 5,8%, dok su u odnosu na rujan 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,5%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Restorani i hoteli, za 12,1% (doprinos porastu od +0,61 postotni bod), Hrana i bezalkoholna pića, za 8,7% (+2,31 postotni bod), Rekreacija i kultura, za 6,7% (+0,35 postotnih bodova), Odjeća i obuća te Razna dobra i usluge, po svakoj skupini za 6,6% (doprinos porastu od +0,40 postotnih bodova u skupini Odjeća i obuća te +0,41 postotni bod u skupini Razna dobra i usluge), Zdravlje, za 6,4% (+0,20 postotnih bodova), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 6,3% (+0,36 postotnih bodova), Obrazovanje, za 5,5% (+0,04 postotna boda), te Alkoholna pića i duhan, za 5,4% (+0,27 postotnih bodova).

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u listopadu 2023. u odnosu na listopad 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 6,7%, dok su u odnosu na rujan 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,3%.

Više informacija u Priopćenju.
 

Pisane vijesti